On Brahmagupta's and Kummer's quadrilaterals

  • K.R. Nagarajan

    Chennai Mathematical Institute, India
  • R. Sridharan

    Chennai Mathematical Institute, India

Cite this article

K.R. Nagarajan, R. Sridharan, On Brahmagupta's and Kummer's quadrilaterals. Elem. Math. 61 (2006), no. 2, pp. 45–57

DOI 10.4171/EM/32