JournalsemVol. 55, No. 2

Elemente der Mathematik

Volume 55, No. 2 (2000)

DOI 10.4171/EMISSN 0013-6018eISSN 1420-8962

Elem. Math. cover