Jiu Zhang Suan Shu and the Gauss algorithm for linear equations

  • Ya-Xiang Yuan

    Academy of Mathematics and Systems Science Chinese Academy of Sciences Zhong Guan Cun Donglu 55 Beijing 100190 China