JournalsprimsVol. 36, No. 4pp. 491–509

Invariant Sheaves

  • Masaki Kashiwara

    Kyoto University, Japan
Invariant Sheaves cover
Download PDF

Cite this article

Masaki Kashiwara, Invariant Sheaves. Publ. Res. Inst. Math. Sci. 36 (2000), no. 4, pp. 491–509

DOI 10.2977/PRIMS/1195142871