JournalsprimsVol. 20, No. 3pp. 595–598

A Remark on the Segal-Becker Theorem

  • Kazumoto Kozima

    Kyoto University, Japan
A Remark on the Segal-Becker Theorem cover
Download PDF

Cite this article

Kazumoto Kozima, A Remark on the Segal-Becker Theorem. Publ. Res. Inst. Math. Sci. 20 (1984), no. 3, pp. 595–598

DOI 10.2977/PRIMS/1195181412