JournalsprimsVol. 20 , No. 3DOI 10.2977/prims/1195181412

A Remark on the Segal-Becker Theorem

  • Kazumoto Kozima

    Kyoto University, Japan
A Remark on the Segal-Becker Theorem cover