JournalsprimsVol. 27 , No. 2DOI 10.2977/prims/1195169840

<i>D</i>-Modules on Analytic Spaces

  • Morihiko Saito

    Kyoto University, Japan
<i>D</i>-Modules on Analytic Spaces cover