JournalsprimsVol. 27, No. 2pp. 291–332

<i>D</i>-Modules on Analytic Spaces

  • Morihiko Saito

    Kyoto University, Japan
<i>D</i>-Modules on Analytic Spaces cover
Download PDF

Cite this article

Morihiko Saito, <i>D</i>-Modules on Analytic Spaces. Publ. Res. Inst. Math. Sci. 27 (1991), no. 2, pp. 291–332

DOI 10.2977/PRIMS/1195169840