JournalsprimsVol. 30, No. 4pp. 689–693

Rings of Fractions of <i>B</i> (<i>H</i>)

  • Yoshinobu Kato

    Nagaikeso Institute, Osaka, Japan
Rings of Fractions of <i>B</i> (<i>H</i>) cover
Download PDF

Cite this article

Yoshinobu Kato, Rings of Fractions of <i>B</i> (<i>H</i>). Publ. Res. Inst. Math. Sci. 30 (1994), no. 4, pp. 689–693

DOI 10.2977/PRIMS/1195165795